מיקרופון אלחוטי מדונה SAMSON Airline 99 AH9 Headset System

מיקרופון אלחוטי מדונה SAMSON Airline 99 AH9 Headset System

2,000.00 ₪ מחיר רגיל
1,800.00 ₪מחיר מבצע

AirLine 99m AH9 Headset Wireless System

Frequency-agile UHF wireless system

100 operating channels across 24MHz bandwidth

Up to 8 simultaneous systems per frequency band (region dependent)

AH9 Wireless Micro Transmitter

Micro transmitter mounted directly to a double ear headset (no beltpack or cable required)

Low-profile DE10x headset microphone with miniature condenser capsule

Up to eight hours of battery life using built-in rechargeable lithium-ion battery

Sealed gold contact charging connector

Low battery LED indicator

300' operating range (line-of-sight)

Variable Gain control

One-touch Mute

Three windscreens included

AR99m Wireless Micro Receiver

True RF Diversity micro receiver design minimizes dropouts

Set button scans/selects optimal channel options

IR sync wirelessly matches transmitter to receiver frequency

Tone key prevents unwanted noise when transmitter is off or out of range

Channel and Ready/IR/Peak LED displays

Balanced XLR, unbalanced 1/4" and unbalanced 1/8" outputs

USB port for adding a Samson XPD Series wireless system or AH9 transmitter

Rotary volume knob with integral power switch

1/4-wave antennas

Specifications

AirLine 99m AH9 Headset Wireless System

Working Range: 300' (100m)

Audio Frequency Response: 50Hz–15kHz

T.H.D. (Overall): <1% @ AF 1kHz, RF 46dBu

Operating Temperature: -10℃ to +60℃

Tone Key Frequency: 35kHz

AR99m Wireless Micro Receiver

Audio Output Level

From Φ3.5 & Φ6.3 Jack (unbalanced): +14dBu

From XLR Jack (balanced): +9dBu

Audio Output Impedance

From Φ3.5 & Φ6.3 Jack (unbalanced): 810Ω

From XLR output jack (balanced): 240Ω

Sensitivity: 100dBm/30dB SINAD

Image Rejection: >50dB

Operating Voltage: 15VCC 600mA

Product Dimensions: 4.25" (110mm) x 3.75" (95mm) x 1.5" (39mm)

Product Weight: 0.42lb (0.19kg)